Nov. 1, 2017

PRIJAVE MATERIJALA ZATVORENE

Dragi sudionici Skupa Speleologa Hrvatske 2017., rok prijave materijala je istekao. Otvorene su još samo prijave sudjelovanja!

Prijave sudjelovanja

Molimo sve cijenjene sudionike za dolazak i sudjelovanje na Skupu da kliknu na online prijavu:

OVDJE

Hvala

 

Prijave predavanja

Stručna i popularna predavanja primarni su dio Skupa speleologa i odnose se na širu tematiku iz područja speleologije. Prednost će se dati predavanjima o novijim speleološkim istraživanjima.

Organizator osigurava potrebnu opremu za izvođenje predavanja. Autori su dužni donijeti prezentacije u digitalnom obliku, najkasnije jedan sat prije početka predavanja.

Trajanje prezentacije je ograničeno na 15 minuta!

Sažetak mora biti na hrvatskom jeziku u digitalnom obliku okvirno opsega od pola do jedne stranice. U dogovoru s organizatorom mogu se priložiti i grafički prilozi (karte, crteži, nacrti, grafikoni, fotografije). Sažeci moraju imati upisane hrvatske znakove (č, ć, š, đ, ž).

Prilikom prijave predavanja navedite:

 • Naslov
 • Autora
 • Udrugu 
 • Kontakt osobu
 • Telefonski broj

na e-mail:

speleoskup@gmail.com

Rok prijava predavanja je do: 

31.10.2017.

 

 

Štandovi Udruga

Udruge mogu predstaviti svoj rad promotivnim materijalom na štandovima udruga (naljepnice, časopisi, majice i sl.)

Prilikom prijave štanda navedite:

 • Udrugu
 • Kontakt osobu
 • Telefonski broj

Na e-mail:

speleoskup@gmail.com

Rok prijava je do: 

31.10.2017.

 

Izložbe

U okviru Skupa bit će održane izložbe fotografija, postera i nacrta. Prostor za izlaganje osigurava organizator.
Prijave izlaganja su obavezne.

Prilikom prijave izložbe navedite:

 • Naslov
 • Autori
 • Udruga
 • Kontakt osoba
 • E-mail adresa
 • Telefonski broj
 • Vrsta (fotografije, poster, nacrt)
 • Dimenzije ili potrebna površina
 • Sažetak

Na e-mail:

speleoskup@gmail.com

Rok prijava je do: 

31.10.2017.

 

Prijave fotografija za natječaj

 

Fotografije se primaju isključivo na e-mail speleo.fotodubrovnik@gmail.com sa subjektom Foto natjecaj.

Svaki e-mail, na navedenu e-mail adresu, mora sadržavati po jednu fotografiju.


U svakom e-mailu potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • Ime i prezime autora 
 • Naziv fotografije iz priloga
 • Speleološka udruga koje je autor član
 • Naziv speleološkog objekta i područje na kojem se nalazi
 • Godina snimanja fotografije

Ukoliko se radi o digitalno manipuliranoj fotografiji potrebno je isto naglasiti.
Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje se profesionalno ili amaterski bave fotografijom, bez obzira na spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Prava sudjelovanja izuzeti su članovi stručnog žirija i osobe iz organizacijskog odbora natječaja.


Fotografije moraju biti snimljene u Hrvatskoj. Iznimno je moguće prijaviti fotografije snimljene u inozemstvu, ukoliko je autor član speleološke udruge registrirane u Hrvatskoj.


Fotografije pojedinačno moraju imati min. 3000 piksela po široj stranici i min 2000 piksela po kraćoj.
Pojedina fotografija ne smije biti veća od 20 MB, i treba biti u formatu .jpg (.jpeg).
Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji.


U izbor ulaze i digitalno ili na bilo koji drugi način manipulirane fotografije što je potrebno posebno istaknuti u prijavi. Kad se radi o montaži, autor mora koristiti isključivo vlastite elemente.
Fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili vodenog žiga autora.


Svaki učesnik može poslati do 3 pojedinačne fotografije.
Nakon primitka e-mailova sa fotografijama, organizator šalje natjecatelju obavijest o valjanosti poslanog.
Fotografije će biti proslijeđene Stručnom žiriju, bez imena i podataka o autoru.


Stručni žiri izabrat će najbolju fotografiju po vlastitom izboru, te napraviti selekciju od najboljih fotografija koje će biti izložene na Skupu te će se među njima birati najbolja po izboru sudionika Skupa.
Svaki sudionik Skupa speleologa Hrvatske će po prijavi za sudjelovanje na Skupu dobiti jedan glasački listić koji će se ubacivati u za to predviđenu glasačku kutiju.


Radovi koji ne zadovoljavaju temu ili propozicije ovog natječaja neće biti selektirani. Stručni žiri ne obrazlaže razloge odbijanja radova.
Izložba postavljena u Dubrovniku, a u svrhu promocije speleologije, nakon skupa speleologa Hrvatske, biti će postavljena po školama Dubrovačko-neretvanske županije.


Najbolja fotografija po izboru sudionika Skupa bit će nagrađene od strane organizatora Skupa speleologa Hrvatske Dubrovnik-Konavle 2017.


Autori zadržavaju sva autorska prava na fotografijama. Organizatoru foto natječaja se prepušta pravo objavljivanja radova u tiskanim i elektroničkim medijima isključivo u svrhu promidžbe ovog natječaja i Skupa speleologa uz navođenje imena autora.

 

Rok za prijavu fotografija je do:

31.10.2017. 

na e-mail:
speleo.fotodubrovnik@gmail.com