Skup speleologa Hrvatske najveće je godišnje okupljanje speleologa iz naše i susjednih zemalja na kome se prezentiraju rezultati aktualnih speleoloških istraživanja i obrađuju stručni aspekti speleološke djelatnosti.
Skupovi speleologa se u Hrvatskoj održavaju redovito svake godine od Skupa speleologa Hrvatske u Ozlju 2000. godine, odnosno Dana speleologa Hrvatske na Vodicama 1999.  

Glavni cilj manifestacije je okupljanje speleologa, znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i susjednih zemalja u svrhu razmjene novih dostignuća u speleologiji kao sve popularnijoj sportskoj, tehničkoj i znanstvenoj disciplini.

Specifični je cilj projekta na temelju razmjene iskustava, uz predavanja, natjecanja i izložbe, osigurati jedinstvenu promociju speleologije kao popularne discipline.

Planiranom manifestacijom, uz potporu Županije i drugih institucija, posebice iz sektora turizma te uz pomoć komercijalnih tvrtki i medija osigurava se primjerena promocija Dubrovačko-neretvanske županije.

Javnost će se uključiti temeljem posjećivanja tematskih izložbi, predavanja i javnih tribina. Upoznavanjem građana i posjetitelja sa speleološkim aktivnostima i dostignućima, cilj je u što većoj mjeri utjecati na razinu svijesti lokalne i šire javnosti o osjetljivim krškim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, potrebi očuvanja i zaštite podzemnih voda i speleoloških objekata u kršu, sa svim vrijednim značajkama – geološkim, geomorfološkim, biološkim i sveukupnim ekološkim značajkama podzemnih staništa.

Cilj koji se želi posebno potencirati je usklađivanje speleoloških aktivnosti, događanja i postignuća sa specifičnim turističkim proizvodima Grada i Županije, za zaštićena područja prirode, NATURA 2000 područja ekološke mreže, edukativne, umjetničke, kulturne i druge sadržaje namijenjene posjetiteljima.

Poseban naglasak dan je na ciljne skupine šire javnosti, mladeži i školske populacije. 

Domaćini dosadašnjih speleoloških skupova Hrvatske

 • Karlovac 2016

 • Ogulin 2015

 • Lepoglava 2014

 • Momjan 2013

 • Rakovica 2012

 • Kamanje 2011

 • Biograd 2010

 • Vodnjan 2009

 • Kamanje 2008

 • Kastav 2007

 • Kamanje 2006

 • Kamanje 2005

 • Ozalj 2004

 • Ozalj 2003

 • Ozalj 2002

 • Ozalj 2001

 • Ozalj 2000

 • Dani speleologa Hrvatske, Vodice Žumberak 1999